Nakon otvaranja Gimnazijade 2016., razgovarali smo sa članom odbora Prve gimnazije, Nedimom Hadžiabdićem.


1. Šta mislite o organizaciji ovogodišnje Gimnazijade?
„Kao odbor Prve gimnazije, sa direktoricom Jasminom Melkić, prošle godine smo imali inicijativu da se sa Metalca Gimnazijada prenese u Skenderiju. Problem svih ranijih Gimnazijada bio je što su učenici imali česte povrede, jer tereni nisu bili pripremljeni za sportska takmičenja, tako da smo onda sa ovom pozitivnom idejom dobili finansijsku podršku iz Kantona Sarajevo, prvi put prošle godine. Mislim da je to veliki iskorak, i da doprinosi zadovoljstvu kako takmičara, tako i njihovih trenera."

 

2. Šta je prednost, a šta nedostatak organizacije Gimnazijade?
„Prednost je velika, zato što se jača sportski duh kod omladine, tako da se uopće ne može reći da su prednosti male. Sa više sporta omladina postaje zdravija, i na kraju postaju bolji ljudi."

 

3. Da li mislite da bi u Gimnazijadi trebalo učestvovati više škola?
„Što je masovnije, to je bolje, u svakom sportu. Iako, jedino što bih dodao je da mislim da se na svim sportskim manifestacijama daje premalo značaja Olimpijskim igrama 1984., jer to je nešto što je bilo zvjezdani trenutak Sarajeva, i mislim da bi se ta Olimpijada trebala što više spominjati."

 

4. Da li se po Vašem mišljenju trebaju češće organizovati ovakve manifestacije i zašto?
„Po mom mišljenju, ovakve organizacije su dobre jednom godišnje, ali da budu maksimalno popraćene, dakle da budu što masovnije. Gimnazijada treba da bude jedna kruna u Kantonu, da se zna da je ona nešto značajno, pa da privuče i građane Sarajeva da prisustvuju tim utakmicama, te sve to da se digne na jedan viši nivo."

 

NOVINAR: Lamija Velagić, Ivc
FOTOREPORTER: Amela Ibišević, IIb

Facebook stranica Prve gimnazije