Na osnovu Odluke o direktnom sporazumu broj: 06-4-846/15-1 od 29.09.2015.g. JU Prva gimnazija Sarajevo je dana 9.10.2015.g. zaključila ugovor broj:02-9-47-839/15, sa firmom „Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo, ul. M. Tita 25, ID br: 4200326930184. Ugovorena vrijednost na godišnjem nivou je 2.529,00 KM.

Na osnovu Odluke o direktnom sporazumu broj: 06-4-832/15-2 od 09.10.2015.g. JU Prva gimnazija Sarajevo je dana 12.10.2015.g. zaključila ugovor broj: 06-3-832/15-4, sa firmom „Norin" doo Sarajevo, ul. Ferde Hauptmana 7, ID br: 420091266000584. Ugovorena vrijednost na godišnjem nivou je 2.136.58 KM (bez PDV-a).

Na osnovu Odluke o direktnom sporazumu broj: 06-4-198/15 od 29.04.2015.g, a po provedenom direktnom sporazumu broj: 06-4-186/15-1, JU Prva gimnazija Sarajevo je dana 12.05.2015.g. zaključila ugovor broj: 6-4-230/15 , na period od 12 mjeseci, sa firmom „Norin" d.o.o Sarajevo, ul. Ferde Hauptmana 7, ID br: 420091266000584. Ugovorena vrijednost na godišnjem nivou je 4.302.64 KM (bez PDV-a).

Na osnovu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-1-9-149/15-2 od 02.04.2015.g. a po provedenoj proceduri konkurentskog zahtjeva za ponude broj: 06-3-116/15-1, JU Prva gimnazija Sarajevo je dana 20.04.2015.g. zaključila ugovor broj: 06-3-119-180, na period od 12 mjeseci, sa firmom „Finekkko" doo Sarajevo, ul. Ferde Hauptmana 7, ID br: 4200003170008 kao najpovoljnijim ponuđačem. Ugovorena vrijednost na mjesečnom nivou je 650,00 KM (bez PDV-a).

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © Merima Kurtović, prof. 2013. All Rights Reserved.