Na osnovu Odluke o dodjeli ugovora broj: 06-4-121/15 od 24.03.2015.g, a po provedenom direktnom sporazumu broj: 06-4-106/15-1, JU Prva gimnazija Sarajevo je dana 26.03.2015.g. zaključila ugovor broj:02-9-47-125/15, na period od 12 mjeseci, sa firmom „Sarajevo osiguranje  “ doo Sarajevo, Ulica maršala Tita 29  ,ID br: 4200326930184 , kao najpovoljnijim ponuđačem. Ugovorena vrijednost na mjesečnom nivou je 220,00 KM (bez PDV-a).

Facebook stranica Prve gimnazije