Na osnovu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-1-9-149/15-2 od 02.04.2015.g. a po provedenoj proceduri konkurentskog zahtjeva za ponude broj: 06-3-116/15-1, JU Prva gimnazija Sarajevo je dana 20.04.2015.g. zaključila ugovor broj: 06-3-119-180, na period od 12 mjeseci, sa firmom „Finekkko" doo Sarajevo, ul. Ferde Hauptmana 7, ID br: 4200003170008 kao najpovoljnijim ponuđačem. Ugovorena vrijednost na mjesečnom nivou je 650,00 KM (bez PDV-a).

Facebook stranica Prve gimnazije