Udžbenik za predmet Građansko obrazovanje za demokratiju i ljudska prava ne mora se kupovati, jer se isti dobija na revers u školi.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © Merima Kurtović, prof. 2013. All Rights Reserved.