Opširnije: mojePrema smjernicama koje smo dobili na sastanku 30. decembra 2019. godine, pristupili smo doradi urađenih zadataka u skladu sa dostavljenim primjedbama.

Opširnije: moje

Udžbenik za predmet Građansko obrazovanje za demokratiju i ljudska prava ne mora se kupovati, jer se isti dobija na revers u školi.

Facebook stranica Prve gimnazije