TEME ZA SEMINARSKI RAD IZ SOCIOLOGIJE
DRUGO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2013/2014. GODINE

IV-c

1. Alić Kerim - "Moral i društvo"
2. Alić Naida - "Alternativni stilovi života"
3. Bahto Berina – „Pojam i vrste medija"
4. Bajramović Edin - „Nasilje u sportu"
5. Bajrović Emir – „Djeca sa posebnim potrebama i odnos društva prema takvoj djeci"
6. Borčak Sanin - "Ubistvo kao društveni problem-pojam vrste,motivi"
7. Cerić Esma - "Eutanazija"
8. Ćimić Nedim - "Kockanje-pojam,vrste i utjecaj na pojedinca"
9. Dedović Abdul Kerim - "Društveni pokreti"
10. Đapo Eldin – „Mafija"
11. Hamzanija Rijad - "Kriminal-pojam,vrste i načini borbe protiv kriminala"
12. Hošić Lejla - "Socijalni odnosi - prijateljstvo,ljubav i seksualnost"
13. Ibrahimović Kenan - "Prednosti i mane estetske hirurgije"
14. Karkelja Amina - „Socijalizacija"
15. Klico Lamija - "Kretanje stanovništva – prirodno i mehaničko"
16. Kurtović Amila – „Sociološke karakteristike sela i grada"
17. Lekić Ilhana - "Problem tjelesne težine"
18. Lončarević Faris - "Devijantnost i deformacije u društvu"
19. Melić Melina - "Sport kao igra,rad i stvaralaštvo"
20. Merdan Amar - "Korupcija-pojam i načini borbe protiv korupcije"
21. Nešković Nicole - "Tajna društva"
22. Omeragić Irma – „Muzika, vrste muzike i njen utjecaj u društvu"
23. Priganica Nerina – „Kompjuterski kriminal"
24. Rustemović Anida – „Osnivači sociologije i njihova stajališta o društvu"
25. Sabljica Selma – „Ravnopravnost spolova"
26. Suljagić Amina – „Odgojno-obrazovne institucije"
27. Šadić Mirza - "Bonton - pravila lijepog ponašanja"
28. Šahić Esmina – „Običaji pri sklapanju braka"
29. Šoše Jasmina - "Moda kao društveni fenomen i njen utjecaj u društvu"
30. Torlak Enis - "Terorizam"
31. Viteškić Adna – „Multikulturalnost i međunacionalna tolerancija"
32. Zaimović Edin – „Trgovina ljudima, ljudskim organima i krijumčarenje"

Facebook stranica Prve gimnazije