Facebook stranica Prve gimnazije

Opširnije: ‚Mjesto čežnje-utočište‘ – projekat u okviru razmjene učenika Prve  gimnazije Sarajevo i škole...Onaj koji planira putovanje, u mislima mu je mjesto čežnje. Čeznuti za mjestom nastanjenosti i zaštite – utočištem – rijetko se bira samovoljno. Bezdomovinstvo je veoma aktuelna tema. Ne prođe niti jedan dan bez vijesti o bijegu i progonu.

Opširnije: ‚Mjesto čežnje-utočište‘ – projekat u okviru razmjene učenika Prve  gimnazije Sarajevo i škole...

Opširnije: Paderborn 2017: 03. maj: Završna faza projektaUčenici su rekapitulirali ono što je bilo najbitnije i napisali vlastita zapažanja tokom priprema i izrade samog projekta, posjeta i naravno slobodnog vremena te je od mnoštva materijala izabran dio koji čini izložbu u holu škole Gesamtschule Paderborn-Elsen.

Opširnije: