Prvi maj u Pedarbornu 2017Ponedjeljak, 1. maj: U pješačkoj zoni Paderborna smo postavili kuću, utočište, i naveli prolaznike na razmišljanje.

Natpisi koji su bili ispisani na pločniku, letci koje smo dijelili prolaznicima i naša kuća privukli su pažnju i znatiželju prolaznika o tome šta svakom pojedinačno znači pojam domovina.

FOTOGRAFIJE

Facebook stranica Prve gimnazije