Oblik i vrsta rada

Voditelj sekcije

 Termin održavanja

Dramska sekcija

Dulić Elma

 

Novinarska sekcija

Velida Tinjak

 Ponedjeljak 13:10h

Kreativno pisanje

Šabotić Damir

 

Muzička sekcija

Kamenica Aida

 

Likovna sekcija

Prebanić Oskar

 

Fotografska sekcija

Prebanić Oskar

 

Planinarska sekcija

Prebanić Oskar

 

Matematička sekcija

Pavlović Miroslav

 

Informatička sekcija

Merima Kurtović Čengić

Ponedjeljak, 13:10h 

Geografska sekcija

Njemčević Nisveta

 

Škola u prirodi - geografija

Korman Amel

 

Historijsko-muzejska sekcija

Ćesko Sanela

 

Sekcija primijenjene psihologije

Mešić Ozrenka

 

Sekcija »Civitas«

Košarac Ljiljana

 

Osnovna organizacija

Crvenog križa

Hasković Belma

 

Ekološka sekcija

Hasković Belma

 

Šahovska sekcija

Krluč Samir

 

Košarkaška sekcija (M) (Ž)

Sarajčić Nermin

 

Atletska sekcija

Sarajčić Nermin

 

Odbojkaška sekcija (M)

Perviz Nermina

 

Odbojkaška sekcija (Ž)

Perviz Nermina

 

Klub talenata engleskog jezika

Tiro Marina

 

Klub talenata njemačkog jezika

Pašić Maida

 

Klub talenata informatike

Hasanspahić Merhunisa

Ponedjeljak, 13:10h

Petak, 13:10h

Klub talenata fizike

Kozlić Enisa

 

Klub romanista

Beća Amela

 

Volonterski klub

Mešić Ozrenka

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © Merima Kurtović, prof. 2013. All Rights Reserved.