skoooolaUpis u prvi razred školske 2016/2017. vršit će se od 24.6.2016. godine (petak) do 1.7.2016. godine (petak) u vremenu od 10:00 do 13:30 sati u Muzeju Prve gimnazije.

Javni konkurs sa propozicijama za upis (neophodni dokumenti) objavit će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u dnevnim novinama, a isti će nalaziti i na oglasnoj ploči i web stranici škole.

O ŠKOLI

 

skola pano

Facebook stranica Prve gimnazije