PREDMETNI PROFESORI

TERMINI INFORMACIJA

ZA RODITELJE

Soraja Gvožđar

(hemija)

PONEDJELJAK, 14:50 - 15:35, B SMJENA

Maja Omerhodžić

(engleski jezik)

UTORAK, 17:30 - 18:20, A SMJENA

Merhunisa Hasanspahić (informatika)

ČETVRTAK, 10:40 - 11:25, A SMJENA

Semira Džanić

(BHS jezik)

ČETVRTAK, 15:40 - 16:25, A SMJENA

Ozrenka Mešić

(psihologija)

SRIJEDA 18:25 - 19:10  (u obje smjene)

Nudžejma Efendić

(hemija)

ČETVRTAK, 14:00 - 14:45,   B SMJENA

Belma Hasković

(biologija)

ČETVRTAK, 18:20 - 19:10, A SMJENA

Lejla Bajrektarević

(fizika)

SRIJEDA, 15:40 - 16:25,  B SMJENA

Elma Fetić

(matematika)

UTORAK, 17:35 - 18:20, B SMJENA

Sanida Nuhanović

(historija)

SRIJEDA, 10:45 - 11:30, A SMJENA

Jesenka Jusko Jessica

(engleski jezik)

ČETVRTAK, 17:00 - 18:00, A SMJENA

Sandra Ibrišević

(matematika)

UTORAK, 17:30 - 18:15, B SMJENA

Maida Pašić

(njemački jezik)

PONEDELJAK, 13:15 - 14:00

Nisveta Njemčević

(geografija)

SRIJEDA, 12:25 - 13:10, A SMJENA

Amela Beća

(italijanski jezik)

SRIJEDA, 17:35 - 18:20, A SMJENA

Merima Kurtović Čengić

(informatika)

ČETVRTAK, 11:35,  B SMJENA, 

                     17:35,  A  SMJENA

Elma Kahvić-Begić

(matematika)

ČETVRTAK, 17:45,   A SMJENA

PONEDELJAK, 12:30,  B SMJENA

Lejla Havić

(engleski jezik)

SRIJEDA, 18:20,  A SMJENA

Velida Tinjak

(BHS jezik)

ČETVRTAK, 18:30,  A SMJENA

Aida Bešlagić-Jašarević

(BHS jezik)

PONEDELJAK, 18:35,  B SMJENA

Damir Šabotić

(BHS jezik)

SRIJEDA, 12:00, A SMJENA

Napomena:

A smjena označava sedmicu u kojoj se raspored čita s lijeva na desno i u kojoj je A smjena jutarnja smjena, a B popodnevna;

B smjena označava sedmicu u kojoj se raspored čita s desna na lijevo (kao u ogledalu) i u kojoj je B smjena jutarnja smjena, a A popodnevna;

Facebook stranica Prve gimnazije