RAZREDNICI

TERMINI INFORMACIJA

Ia-A

Nisveta Njemčević

ČETVRTAK, 18:25,  B SMJENA

Ib-A

Lejla Bajrektarević

PONEDJELJAK, 16:30-17:30,  B SMJENA

Ic-A

Elma Dulić

UTORAK,  17:30,  B SMJENA

Id-B

Ensiha Velagić

SRIJEDA, 19:10-19:40,  A SMJENA

PONEDJELJAK, 13:15-13:55,  B SMJENA

Ie-B

Oskar Prebanić

SRIJEDA, 17:35,  A SMJENA

IIa-A

Merima Kurtović Čengić

ČETVRTAK, 17:35,  A SMJENA

ČETVRTAK, 11:35,  B SMJENA

IIb-A

Sanja Rončević-Vuk

SRIJEDA, 18:30,  A SMJENA

PONEDJELJAK, 13:10,  A SMJENA

IIc-B

Sanela Ćesko

PONEDJELJAK, 17:30,  A SMJENA

IId-B

Nermina Perviz

ČETVRTAK, 17:30, A SMJENA

IIe-B

Sanela Omeragić

ČETVRTAK, 17:30,  B SMJENA

ČETVRTAK, 15:00,  A SMJENA

IIIa-A

Marina Tiro

PONEDELJAK 18:30, B SMJENA

IIIb-A

Ljiljana Košarac

PONEDJELJAK, 17:00,  B SMJENA

PONEDJELJAK, 14:00,  A SMJENA

IIIc-A

Arijana Ahić

ČETVRTAK, 18:00,  A SMJENA

IIId-B

Lejla Havić

SRIJEDA, 18:20, A SMJENA

IIIe-B

Elma Kahvić-Begić

ČETVRTAK, 17:45, A SMJENA

PONEDJELJAK, 12:30, B SMJENA

IVa-A

Jesenka-Jessica Jusko

ČETVRTAK, 17:00 -18:00,  A SMJENA

IVb-A

Sandra Ibrišević

UTORAK, 17:30 - 18:45, B SMJENA

IVc-A

Amel Korman

SRIJEDA, 16:45 - 17:30, A SMJENA

IVd-B

Edina Saračević

ČEVRTAK, 16:30 - 17:30,  B SMJENA

UTORAK, 13:15

IVe-B

Semira Džanić

UTORAK 15:40-16:25,  A SMJENA

IVf-B

Velida Tinjak

ČETVRTAK, 18:30,  A SMJENA

PETAK, 12:30

Napomena:

A smjena označava sedmicu u kojoj se raspored čita s lijeva na desno i u kojoj je A smjena jutarnja smjena, a B popodnevna;

B smjena označava sedmicu u kojoj se raspored čita s desna na lijevo (kao u ogledalu) i u kojoj je B smjena jutarnja smjena, a A popodnevna;

Facebook stranica Prve gimnazije