SEKCIJA

VODITELJ SEKCIJE

TERMINI ODRŽAVANJA

Dramsko-recitatorska sekcija

Semira Džanić

Srijeda 13:15 h

Novinarska sekcija

Aida Bešlagić-Jašarević

Ponedjeljak 13:15 h

Sekcija kreativnog pisanja

Damir Šabotić

Petak 14:15 h

Polet - časopis

Damir Šabotić

Četvrtak 13:00 h

Muzička sekcija

Aida Kamenica

Srijeda 13:15 h i po potrebi

Historijsko-muzejska sekcija

Sanela Ćesko

Petak 13:15 h i po potrebi

Matematička sekcija

Miroslav Pavlović

Četvrtak 13:15 h

Klub talenata matematike

Elma Fetić

Srijeda 13:15 h

Klub talenata informatike

Merhunisa Hasanspahić

Srijeda 13:15 h

Klub talenata fizike

Lejla Bajrektarević

Srijeda 13:15 h

Dodatna nastava iz hemije

Soraja Gvožđar

Ponedjeljak 14:00 h

Klub talenata engleskog jezika

Marina Tiro

Petak 13:15 h

Klub talenata njemačkog jezika

Maida Pašić

Petak 13:15 h

Klub romanista

Amela Beća

Petak 14:00 h

Sekcija primijenjene psihologije

Ozrenka Mešić

Ponedjeljak 14:00 h u A smjeni

Srijeda 14:00 h u B smjeni

Sekcija islamske vjeronauke

Ensiha Velagić

Ponedjeljak 13:15 h

Likovna sekcija

Oskar Prebanić

Utorak 12:20-14:45 h i po dogovoru

Košarkaška sekcija (m)

Nermin Sarajčić

Petak 14:00 h

Košarkaška sekcija (ž)

Nermin Sarajčić

Petak 14:00 h

Atletika

Nermin Sarajčić

Po dogovoru

Odbojkaška sekcija (m)

Nermina Perviz

Petak 14:00 h

Odbojkaška sekcija (ž)

Nermina Perviz

Petak 14:00 h

Škola u prirodi geografija

Amel Korman

Petak 14:00 h

Geografska sekcija

Nisveta Njemčević

Srijeda 13:10 h, petak 14:00

Crveni križ

Belma Hasković

Četvrtak 14:00 h

Četvrtak 12:20 h ili po dogovoru sa učenicima

Ekološka sekcija

Soraja Gvožđar

Ponedjeljak 13:15 h

Civitas

Ljiljana Košarac

Petak 13:15 h

Volonterski klub

Ozrenka Mešić

Petak 14:00 h

Planinarska sekcija

Oskar Prebanić

Utorak 12:20-14:45 h i po dogovoru

Fotografska sekcija

Oskar Prebanić

Utorak 12:20-14:45 h i po dogovoru

Biciklistička sekcija

Oskar Prebanić

Utorak 12:20-14:45 h i po dogovoru

Dodatna nastava iz fizike

Senad Isaković

Srijeda 13:15 h

Dopunska nastava iz latinskog jezika

Edina Saračević

Utorak 13:15 h

Dopunska nastava iz matematike

Sandra Ibrišević

Petak 13:15 h

Dopunska nastava iz fizike

Senad Isaković

Srijeda 13:15 h

Facebook stranica Prve gimnazije